Navigation

Mahila Samridhi Yojana

PSC Social Welfare Schemes Expected Questions | Kerala PSC Social Welfare Schemes Expected Questions | Expected Questions from Social Welfare Schemes | Expected Questions from Social Welfare Schemes and Measures | PSC Social Welfare Schemes and Measures | Kerala PSC Social Welfare Schemes and Measures | Expected Questions from Social Welfare Schemes and Measures | Social Welfare Schemes and Measures Note |
Social Welfare Schemes Questions | Social Welfare Schemes and Measures Study Note | Social Welfare Schemes and Measures Notes Free Download | PSC Social Welfare Schemes and Measures Exam Questions |
------------  
Social Welfare Schemes and Measures - 13 
---------------

1. With the objective of providing economic security to the rural women and to encourage, the saving habit among them, the Mahila Samridhi Yojana was started on 2nd October 1993.

2. Under this plan, the rural women of 18 years of above age can open their saving account in the rural post office of their own area with a minimum Rs.4 or its multiplier.

3. On the amount not withdraw for 1 year, 25% of the deposited amount is given to the depositor by the Government in the form of encouragement amount. Such accounts opened under the scheme are provided 25% bonus with a maximum of Rs.300 every year.


Share

Mashhari

Post A Comment:

0 comments:

Warning message
ഈ സൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഈ സൈറ്റിന്റെയോ അനുബന്ധ സൈറ്റുകളുടെയോ പേരിൽ പണം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും. ഈ സൈറ്റിനോ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സൈറ്റുകൾക്കോ ആ ഇടപാടുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെ പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിനെ അറിയിക്കുക. വിലാസം :- keralaapschelper@gmail.com or SMS me on 8547883412