Kerala PSC Study Material - റോമൻ സംഖ്യകൾ

Share it:
Dear Kerala PSC Aspirants here we provide free online study materials for Kerala PSC Examination like LDC, LGS and other 10th Grade Examinations. Kerala PSC Helper provides all necessary study materials for 10th Grade Examination. These Study Materials is useful for those who are preparing for these exams. These Questions are prepared by PSC experts. All candidates who are preparing for PSC LDC, LGS and 10th Grade Examinations are advised to refer the Kerala PSC study materials on regular basis.. Have a nice day.
അന്തർദേശീയ രീതി നമ്മെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം നവാഗതമാണെങ്കിൽ വളരെ പഴഞ്ചനാണ് റോമൻ രീതി. പഴക്കമുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലും പ്രമാണങ്ങളിലും ക്ളോക്കുകളിലും മാത്രമാണിന്ന് റോമൻ അക്കങ്ങൾ കാണാറുള്ളത്. ദശാംശ സമ്പ്രദായത്തിന് മുൻപേ പ്രാബല്യമുള്ള രീതിയാണിത്. റോമാക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആണ് ഈ പേര് വന്നത്.
I - 1 XVII -17  LX - 60
II - 2 XVIII - 18  LXX - 70
III - 3 XIX - 19 LXXX - 80
IV - 4 XX - 20 XC - 90
V - 5 XXI - 21 C - 100
VI -6 XXII - 22 CC - 200
VII - 7 XXIII - 23 CCC - 300
VIII - 8 XXIV -24 D - 500
IX - 9 XXV - 25 DC - 600
X - 10 XXVI - 26 DCC - 700
XI - 11 XXVII - 27 DCCC - 800
XII - 12 XXVIII - 28 CM - 900
XIII - 13  XXIX - 29 M - 1000
XIV - 14 XXX - 30 MD - 1500
XV - 15 XL - 40 MM - 2000
XVI - 16 L - 50 MMM - 3000

മാത്രമല്ല ചിഹ്നങ്ങളുടെ മേലെ വിലങ്ങനെ വരായിട്ടാൽ അതിനെ 1000 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച വിലയാണ് ഉണ്ടാകുക. 
വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നത്തോട് അതിന്റെ ഇടതുവശം എഴുതിയത് കുറയ്ക്കുക.
വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നത്തിന്റെ അതിന്റെ വലതുവശത്ത് എഴുതിയത് കൂട്ടുക.
I,V,X,L,C,D,M എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചിഹ്നങ്ങൾ.
Little Cat Drinks Milk എന്ന വാക്യം ഓർത്താൽ എളുപ്പമുണ്ട്. 
More Malayalam General Knowledge Notes and Malayalam Current Affairs Notes are available for you. Visit the following links for the same.....
Share it:

STUDY NOTES - MALAYALAM

Post A Comment:

0 comments: