Navigation

Kerala PSC LDC Answer Key 6 May 2017

LOWER DIVISION CLERK Answer Key | Kerala PSC LOWER DIVISION CLERK Examination Answer Key | PSC LOWER DIVISION CLERK Answer Key | KPSC LOWER DIVISION CLERK Answer Key | LOWER DIVISION CLERK Examination Answer Key 2017 | LOWER DIVISION CLERK Examination May 6 Answer Key | Answer Key of LOWER DIVISION CLERK | Kerala PSC Question Paper Code 50/2017 Answer | PSC Question Paper Code 50/2017 Answer | LOWER DIVISION CLERK Question Paper Code 50/2017 Answer | Kerala PSC LOWER DIVISION CLERK Question Paper Code 50/2017 Answer |
Keralapschelper.com is presenting the Answer Key of LOWER DIVISION CLERK in VARIOUS Department. The Answer key will be available through this Website aftre the examination time. Official Provisional and Final Answer Key will be Published soon. You can also check the same from the following link.
Notification Details 
Category No: 122/2016
Department :- VARIOUS DEPARTMENT
Name of Post :- LOWER DIVISION CLERK
Question Paper Code :- 122/2016
Date: 06/05/2017 Saturday
Time :- 01.30 PM to 03.15 PM.
Maximum Marks:- 100

Exam Duration:- 1 hour 15 minutes
Medium of Questions: Malayalam/Tamil/Kannada
QUESTION PAPER CODE A
QUESTION PAPER CODE B
QUESTION PAPER CODE C
QUESTION PAPER CODE D
OFFICIAL ANSWER KEY
PROVISIONAL
FINAL

Share

Mashhari

Post A Comment:

0 comments:

Warning message
ഈ സൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഈ സൈറ്റിന്റെയോ അനുബന്ധ സൈറ്റുകളുടെയോ പേരിൽ പണം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും. ഈ സൈറ്റിനോ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സൈറ്റുകൾക്കോ ആ ഇടപാടുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെ പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിനെ അറിയിക്കുക. വിലാസം :- keralaapschelper@gmail.com or SMS me on 8547883412