മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ - 02

Share it:
Renaissance of Kerala Brahmananda Swami Sivayogi | Chattampi Swami | Sree Nar ayana Guru | Vagbhatananda | Thycaud Ayya | Ayya Vaikundar | Poikayil Yohannan (Kumara Guru)Ayyankali | Pandit Karuppan | Mannathu Padmanabhan | V.T.Bhattathirippad | Dr. Palpu | Kumaranasan | Vakkom Moulavi | Blessed Kuriako se Elias Chavara | PSC Renaissance of Kerala | Kerala PSC Questions Renaissance of Kerala
-------------------------------------------------------------
16. 1921-ൽ ശ്രീമൂലം പ്രജാ സഭാംഗം ആയി.


17. സി.വി.രാമൻ പിള്ളയും സി.കൃഷ്ണപിള്ളയും ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് മലയാളി സഭ, പിന്നത്തെ കേരളീയ നായർ സംഘടന.
18. തൃശ്ശൂരിലെ വടക്കാഞ്ചെരിയിൽ ഉത്തര കേരള നായർ സമാജം മന്നം സ്ഥാപിച്ചു.
19. 1945-ൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു പ്രസിഡന്റ് ആയി.
20. 1947-ൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവച്ച് State Congress-ൽ ചേർന്നു .
21. 1949-ൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ആദ്യ President.
22. 1950-ൽ National Democratic Congress എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് രൂപം നല്കി.
23. 1951-ൽ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം നേതാവ് ശങ്കറുമായി ചേർന്ന് ഹിന്ദു മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്സിനെതിരെ മത്സരിച്ചു.
24. 1951-ൽ രാഷ്ട്രപതി രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് ഭാരതകേസരി പട്ടം നല്കി ആദരിച്ചു.
25. 1966-ൽ പദ്മ ഭൂഷൻ ലഭിച്ചു.


26. 1970 ഫെബ്രുവരി 25-ന് അന്തരിച്ചു.
27. 1989-ൽ സ്മരണാർത്ഥം ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ്‌ ഇറക്കി.
28. ഉത്തരവാദിത്വ ഭരണത്തിനായി സന്ധിയില്ലാ സമരം ചെയ്ത മന്നം പ്രസിദ്ധമായ മുതുകുളം പ്രസംഗം നടത്തി.
29. England -ലെ Oxford University -യിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചു.

കൃതികൾ 
1. പഞ്ചകല്യാണ നിരൂപണം 
2. ഞങ്ങളുടെ FMS യാത്ര 
3. ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ ജീവചരിത്ര നിരൂപണം

ജീവചരിത്രം 
1. N.ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ - മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
2. പ്രസന്നൻ.G.മുല്ലശ്ശേരി - മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
3. വെളങ്കുന്നത്ത് കരുണാകരൻ നായർ - മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
Share it:

Renaissance

Post A Comment:

0 comments: