Navigation

PSC Malayalam Questions and Answers - 025

 | നന്നായി പഠിക്കാം | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ |
--------------------------------------------------------
അവാർഡുകളും മേഖലകളും 
--------------------------------------------------------

  1. ടെമ്പിൾടണ്‍ പുരസ്കാരം :- മതം 
  2. ഭാട്നാഗർ പുരസ്കാരം :- ശാസ്ത്രം 
  3. കലിംഗ പുരസ്കാരം :- ശാസ്ത്രം 
  4. ഗ്രാമി പുരസ്കാരം :- സംഗീതം 
  5. താൻസെൻ പുരസ്കാരം :- സംഗീതം 
  6. ലോറൻസ് പുരസ്കാരം :- കായികരംഗം 
  7. പുലിസ്റ്റർ പുരസ്കാരം :- പത്രപ്രവർത്തനം 
  8. ബൊർലൊഗ് പുരസ്കാരം :- കാർഷിക മേഖല 
  9. ധന്വന്തരി പുരസ്കാരം :- വൈദ്യ ശാസ്ത്രം 
  10. ഫിറോസ്‌ ഗാന്ധി പുരസ്കാരം :- പത്രപ്രവർത്തനം 

Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.


Share

Harikrishnan.N.M

Post A Comment:

0 comments:

Warning message
ഈ സൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഈ സൈറ്റിന്റെയോ അനുബന്ധ സൈറ്റുകളുടെയോ പേരിൽ പണം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും. ഈ സൈറ്റിനോ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സൈറ്റുകൾക്കോ ആ ഇടപാടുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെ പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിനെ അറിയിക്കുക. വിലാസം :- keralaapschelper@gmail.com or SMS me on 8547883412