Back to Top
x
Subscribe
emailSubscribe to our mailing list to get the updates to your email inbox...

Recent Posts

Thursday, 18 July 2013

LDC Question Papers

Kerala PSC Previous Question Papers LDCKerala PSC LDC Previous Question Papers |  LDC Question PapersPrevious Question Papers of  LDC | PSC Previous Question Papers LDC | PSC Previous Question Papers of LDC | Kerala PSC Previous Question Papers of LDC | 
These are the LDC Model Question Papers Collected From Various Publications.Some Answers May Be Verified With Latest Informations.

LDC Model Set 1
LDC Model Set 2 (Malappuram)
LDC Model Set 3
LDC Model Set 4
LDC Model Set 5 (Ernakulam 2003 Question)
LDC Model Set 6
LDC Model Set 7
LDC Model Set 8
LDC Model Set 5 (Kozhikkode 2003 Question)

എന്റെ കയ്യിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പല പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും ശേഖരിച്ചവയാണ്, പല ജനറൽ നോളെജ് ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാകാം ആയതിനാൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ ഇന്നുള്ള വിവരങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കേരളാ പി.എസ് .സി.ഹെൽപ്പേർ പ്രസിദ്ധികരിച്ച Who's Who പോസ്റ്റുകൾ ഇവയ്ക്കു ഉപകാരപ്പെടും. . എല്ലാവര്ക്കും വിജയാശംസകൾ.... 
FREE E-Mail Alert 

You May Also Like...

No comments:

Post a Comment