കേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ - 02

Share it:
Dear Kerala PSC Aspirants here we provide free online study materials for Kerala PSC Examination like LDC, LGS and other 10th Grade Examinations. Kerala PSC Helper provides all necessary study materials for 10th Grade Examination. These Study Materials is useful for those who are preparing for these exams. These Questions are prepared by PSC experts. All candidates who are preparing for PSC LDC, LGS and 10th Grade Examinations are advised to refer the Kerala PSC study materials on regular basis.. Have a nice day.
# നഗരസഭകൾ :- 87
# റവന്യു വില്ലേജുകൾ :- 1664
# നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ :- 141
# ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ :- 20
# രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ :- 09
# കന്റോൾമെൻറ് :- 01 (കണ്ണൂർ)
# റീജിയണൽ പാസ്‌പോർട്ട് കാര്യാലയങ്ങൾ :- 04
# റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ :- 188
# ജനസംഖ്യ :- 3,34,06,061
# കേരളത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് :- 2.76%
# ജനസാന്ദ്രത :- 860/ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
# തെക്ക് വടക്ക് നീളം :- 560 കിലോമീറ്റർ
# കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ശരാശരി വീതി :- 60 കിലോമീറ്റർ

# ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല :- പാലക്കാട് 
# ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല :- ആലപ്പുഴ 
കേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ - 01
കേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ - 02
കേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ - 03 (ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നങ്ങൾ)
കേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ - 04 (ജനസംഖ്യ)
More Malayalam General Knowledge Notes and Malayalam Current Affairs Notes are available for you. Visit the following links for the same.....
Share it:

STUDY NOTES - MALAYALAM

Post A Comment:

0 comments: