പോലീസ് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ - 2

Share it:
 | നന്നായി പഠിക്കാം | Last Grade Servent Malayalam Questions | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servant Questions | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | Kerala PSC Last Grade Servant Selected Questions | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | LDC Malayalam Questions | PSC Malayalam QuestionsExpected Malayalam GK QuestionsPSC Previous QuestionsPSC Malayalam GK Questions | പോലീസ് പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ  | അധ്യാപക പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ
--------------------------------------------------------
PSC Malayalam Questions and Answers - 103
--------------------------------------------------------
1. ഇസ്രായേലിൽ 1951-ൽ രൂപം കൊണ്ട ചാര സംഘടനയാണ് ?
Answer :- മൊസാദ് (Mossad)
2. മൊസാദിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്?
Answer :- ടെൽ അവീവ് നഗരം 
3. ബ്രിട്ടനിലെ രഹസ്യ പോലീസിന്റെ പേര്?
Answer :- എം.ഐ - 5 (Ministry of Information 5 )
4. ബ്രിട്ടനിലെ ആഭ്യന്തര രഹസ്യപ്പോലീസ് ഏത്?
Answer :- എം.ഐ - 6 (Ministry of Information 6 )
5. ഫ്രാൻസിലെ രഹസ്യപ്പോലീസ് ഏതാണ്?
Answer :- Dieuxeme 
6. ഫ്രാൻസിലെ മിലിട്ടറി പോലീസ് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്?
Answer :- Gandarmerie Nationale 
7. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ചാര സംഘടന ഏതാണ്?
Answer :- ഐ.എസ്.ഐ (Inter Services Intelligence )
8. ക്യുബയിലെ രഹസ്യപ്പോലീസ് ഏതാണ്?
Answer :- Soretto 
9. മുൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി ഏതായിരുന്നു?
Answer :- കെ.ജി.ബി (Komiktet Gosudarrstvennoy Bezopasnosti )
10. കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് റുമാനിയിലെ രഹസ്യ പോലീസ് ഏതായിരുന്നു?
Answer :- Securitate 
11. ജർമനിയിലെ ഹിറ്റ്‌ലറുടെ രഹസ്യ പോലീസ് ഏതായിരുന്നു?
Answer :- ഗസ്റ്റപ്പൊ (Geheime Staastpolizei എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരായിരുന്നു Gestepo)
12. ഇറ്റലിയിലെ ബെനിറ്റോ മുസ്സോളിനിയുടെ രഹസ്യ പോലീസ് ആയിരുന്നു?
Answer :- OVRA (Opera Vigilanza Repressione Antifascimo / Organisation for Vigilance Against Anti-Facist Activity) 
12.  
-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
Share it:

LDC

Police

Post A Comment:

0 comments: