Kerala PSC LDC Ranked List 2018Click Here

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers - 327 (സയൻസ്)ഫംഗസുകളിലെ കോശ ഭിത്തി നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്
✅കൈറ്റിൻ
സസ്യങ്ങളിലെ കോശ ഭിത്തി നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്
✅സെല്ലുലോസ്
കോശ വിഭജനത്തിനു സഹായിക്കുന്ന കോശാംഗം
✅സെന്ററോസോം
കോശത്തിനുള്ളിലെ ഏക അജീവീയ ഘടകം
✅ഫേനം
കൃത്രിമ ജീൻ വികസിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
✅ഹർ ഗോവിന്ദ് ഖോരന
മാനിഹോട്ട് യൂട്ടിലിസിമ എന്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ്
✅മരച്ചീനി
ആർട്ടോകാർപസ് ഹെറ്റെറോഫിലസ് എന്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ്
✅പ്ലാവ്
ഓസിമം സാങ്റ്റമ് എന്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമമാണ്
✅തുളസി
സസ്യലോകത്തെ ഉപയ ജീവികൾ അറിയപ്പെടുന്നത്
✅ബ്രയോഫൈറ്റേകൾ
ഏറ്റവും നീളമേറിയ ഇലകൾ ഉള്ള സസ്യം ഏതു
✅റാഫിയാ പന ( ആഫ്രിക്ക )
കായ്കൾ ഇല്ലാതെ വിത്തുകളുണ്ടാകുന്ന സസ്യങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്
✅ജിംനോസ്പെമുകൾ
ജീവിക്കുന്ന ഫോസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സസ്യം
✅ജിങ്കോ
വിത്തുകൾ ഫലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാണുന്ന സസ്യങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്
✅ആഞ്ജിയോസ്‌പേമിൽ
അനേകം വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നാലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പുഷ്പിക്കുന്ന ഒരു സസ്യമാണ്
റാഡിഷ് , മഞ്ഞൾ , മാതളം , വെണ്ട
✅മഞ്ഞൾ
ആസിഡ് അടങ്ങിയ മണ്ണിൽ വളരുന്ന സസ്യങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്
xerophytes , Tropophytes , Oxalophytes , heleophytes
✅Oxalophytes
പുകയില ചെടിയിൽ നിക്കോട്ടിൻ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം
✅വേര്
പയറുകളുടെ വേരിൽ വസിച്ചു നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണം നടത്തുന്ന ബാക്റ്റീരിയ
✅റൈസനോബിയം
ഇലകളുടെ വകുകളിൽ നിന്ന് മുകുളങ്ങൾ വളർന്നു പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്ന സസ്യം
✅ബ്രയോഫിലം
ഇലകൾക്ക് മഞ്ഞ നിറം കൊടുക്കുന്ന വസ്തു
✅ സന്തോഫിൽ
സ്വർഗീയ ഫലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
✅കൈതച്ചക്ക
സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
✅നേന്ത്രപ്പഴം
പ്രകൃതിയുടെ ഇന്സുലിന് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
✅കോവക്ക
മാമ്പഴങ്ങളുടെ രാഞ്ജി
✅മൽഗോവ
ഒറ്റയില മാത്രം ഉള്ള സസ്യം
✅ചേന
ചേന മുറിച്ചാൽ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രാസവസ്തു
✅കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ്
രാത്രിയിൽ ഇലകൾ പുറത്തേക്കു വിടുന്ന വാതകം
✅കാർബൺഡയോക്‌സൈഡ്
പകൽ സമയത് ഇലകൾ പുറത്തു വിടുന്ന വാതകം
✅ഓക്സിജൻ
പുഷ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന പ്രകാശ വർണം
✅ചുവപ്
പൂക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം
✅ആന്തോളജി
ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പൂവ്
✅ടൈറ്റാൻ ആരം
പരാഗണത്തിനു തേനീച്ചയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന പുഷ്പം
✅സൂര്യകാന്തി
പഴങ്ങളെ കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസ വസ്തു
✅Calcium Carbade
പഴങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര
✅ഫ്രക്ടോസ്
പ്രകാശത്തിനു നേരെ വളരാനുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ പ്രവണത
✅ഫോട്ടോട്രോപിസം
ഗുരുത്വാകര്ഷണത്തിന്റെ ദിശയിൽ വളരാനുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ പ്രവണത
✅ജിയോട്രോപിസം
രാസവസ്തുക്കളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വളരാനുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ പ്രവണത
✅കീമോട്രോപിസം
സസ്യ ചലനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം
✅ക്രെസ്ക്കോഗ്രാഫ്  ( കണ്ടെത്തിയത് ജെ സി ബോസ് )
തക്കാളിക്ക് നിറം നൽകുന്ന രാസഘടകം
✅ ലൈക്കോപ്പിൻ
ഹരിതകത്തിന്റെ നിർമ്മിതിക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഘടകം
✅സൂര്യ പ്രകാശം
ഹരിതകം ഇല്ലാത്ത കര സസ്യം
✅കുമിൾ
ഫലം പാകമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന വാതക ഹോർമോൺ
✅എഥിലിൻ
സസ്യങ്ങൾ പുഷ്പിക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ
✅ഫ്ലോറിജൻ
സസ്യത്തിനെ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഓടിയാതെയും മറ്റും സഹായിക്കുന്ന സസ്യ കല
✅പരൻ കൈമ
ഇലകൾ നിർമിക്കുന്ന ആഹാരം ചെടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കുന്നത്
✅ഫ്ലോയം കലകൾ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സുഗന്ധവ്യജ്ഞനം
✅മഞ്ഞൾ
രക്ത പിത്തത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധം
✅ആടലോടകം
മഴയിലൂടെ പരാഗണം നടത്തുന്ന സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനം
✅കുരുമുളക്
ഓർക്കിഡിന്റെ കുടുമ്പത്തിൽപെടുന്ന സുഗന്ധവ്യജ്ഞനം
✅വാനില
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനം
✅ജാതിക്ക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാംസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനം
✅ഉലുവ
ആയുർവേദത്തിൽ മനസിക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പുഷ്പം
✅ശംഖു പുഷ്പം
മാതൃസസ്യത്തിന്റെ അതെ ഗുണ ഗണങ്ങളുള്ള സസ്യങ്ങളെ ഉല്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ
✅ടിഷ്യു കൾച്ചർ
കപ്പൽ നിർമാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന വൃക്ഷം
✅തേക്ക്
തീ പിടിക്കാത്ത തടിയുള്ള വൃക്ഷം
✅ ഒംന്പു
ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തടി
✅ആഞ്ഞിലി
വൻ വൃക്ഷങ്ങളെ പോലും ഏതാനും സെന്റിമീറ്ററുകൾ മാത്രം ഉയരത്തിൽ മുരടിപ്പിച്ചു വളർത്തുന്ന ജാപ്പനീസ് സമ്പ്രദായം
✅ബോൻസോയ്‌
സമാധാനത്തിന്റെ വൃക്ഷം
✅ഒലിവ് മരം
അത്ഭുത വൃക്ഷം
✅വേപ്പ്
കാട്ടിലെ തീനാളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മരം
✅പ്ലാശ്
മണ്ണിന്റെ അഭാവത്തിൽ പോഷക ഘടകങ്ങളടങ്ങിയ ലായനിയിൽ സസ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ശാസ്ത്രീയ സമ്പ്രദായം
✅ഹൈഡ്രോപോണിക്സ്
ഇന്ത്യൻ ഫയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സസ്യം
✅അശോകം
വീണ , തംബുരു എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരം
✅പ്ലാവ്
ചൈന റോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
✅ചെമ്പരുത്തി
കണ്ടൽ ചെടികളെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥം
✅ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം കൃഷി ചെയ്തു വരുന്ന ധാന്യവിള
✅നെല്ല്
നെൽകൃഷിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച മണ്ണ്
✅എക്കൽ മണ്ണ്
അത്ഭുത നെല്ല് എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായ അരി
✅IR8
ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ തനതായ ഔഷധ നെല്ലിനം
✅നവര
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പശു
✅ വെച്ചൂർ പശു
ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ്
✅ഡോ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ
രോഗമുള്ള പശുവിന്റെ പാൽ ഉപയോഗത്തിലൂടെ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന പനി
✅മാൾട്ട പനി
ആഗോള താപനത്തിനു വഴിയൊരുക്കുന്നതും നെൽവയലിൽനിന്നും വമിക്കുന്നതുമായ വാതകം
✅മീഥേൻ
തെങ്ങോലകൾ മഞ്ഞളിക്കാൻ കാരണം എന്തിന്റെ അഭാവമാണ്
✅നൈട്രജൻ
ലോക നാളീകേര ദിനം
✅ സെപ്തംബർ 2
ചോളത്തിൽനിന്നു വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന സസ്യ എണ്ണ
✅മാർഗറിൻ
റബ്ബർ മരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര്
✅ഹാവിയ മരം
റബ്ബർ പാൽ ഉറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്
✅ഫോർമിക് ആസിഡ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പയറു വിഭാഗത്തിലെ സസ്യം
✅സോയാബീൻ
മാവിന്റെ ജന്മദേശം
✅ഇന്ത്യ
ഉരുള കിഴങ്ങിന്റെ ജന്മദേശം
✅പെറു
ഒച്ചിന്റെ രക്തത്തിന്റെ നിറം
✅നീല
അൾട്രാ വയൽട് രസ്മികൾ കാണാൻ കഴിവുള്ള ഷഡ്പദം
✅തേനീച്ച
പാറ്റയുടെ രക്തത്തിന്റെ നിറം
✅നിറമില്ല
പെയിന്റഡ് ലേഡി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
✅ചിത്രശലഭം
ലോക കൊതുകു നിവാരണ ദിനം
✅ഓഗസ്റ് 20
മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രാസവസ്തു
✅ലൂസിഫെറിൻ
ഒടിഞ്ഞാൽ കാൽ വീണ്ടും വളരുന്ന ജീവി
✅ഞണ്ടു
കണ്ണടക്കാതെ ഉറങ്ങുന്ന ജീവി
✅മൽസ്യം
ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൽസ്യങ്ങൾ കാണുന്ന സമുദ്രം
✅പസഫിക് സമുദ്രം
ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക മൽസ്യം
✅അയല
തലയിൽ ഹൃദയമുള്ള മൽസ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
✅ചെമ്മീൻ
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന മൽസ്യം
✅ബോംബെ ഡക്ക്
തവളയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ
✅26
അണലി വിഷം ബാധിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവയവം
✅ വൃക്ക
പാമ്പുകളുടെ ശരാശരി ആയുസ്സ്
✅25 വർഷം
ഏറ്റവും വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷി
✅ആൽബട്രോസ്
ഏറ്റവും വലിയ കൃഷ്ണമണിയുള്ള പക്ഷി
✅ഒട്ടക പക്ഷി
പക്ഷി വർഗ്ഗത്തിലെ പോലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
✅കാക്ക
ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ പറക്കുന്ന പക്ഷി
✅മൂങ്ങ
പകൽ സമയത്തു കാഴ്ച ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പക്ഷി
✅കഴുകൻ
ഏറ്റവും ചെറിയ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി
✅ഹമ്മിങ് ബേഡ്
ഇന്ത്യയിലെ മുട്ട നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം
✅നാമക്കൽ , തമിഴ് നാട്
എമു പക്ഷിയുടെ മുട്ടയുടെ കളർ
✅പച്ച
കോഴിമുട്ട വിരിയാൻ എടുക്കുന്ന സമയം
✅21 ദിവസം
കാഴ്ച ശക്തി ഏറ്റവും കുറവുള്ള പക്ഷി
✅കിവി
ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷി മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
✅സലിം അലി
ഏറ്റവും ഉയർന്ന രക്ത സമ്മർദ്ദമുള്ള ജന്തു
✅ജിറാഫ്
ഹൃദയ മിടിപ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജീവി
✅ഡോൾഫിൻ
ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ആൾകുരങ്
✅ചിമ്പാൻസി
ഏറ്റവും വലിയ കരളുള്ള ജീവി
✅പന്നി
കാലിൽ ചെവിയുള്ള ജീവി
✅ചീവീട്
ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന മൃഗം
✅സിംഹം
മനുഷ്യന് തുല്യം ക്രോമസോം സംഖ്യയുള്ള മൃഗം
✅കാട്ടുമുയൽ
ആമയുടെ ശരാശരി ആയുസ്
✅150 വർഷം
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലുൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കരയിലെ ജീവി
✅ആന
നൂറിലധികം ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ജീവി
✅പൂച്ച
രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ വേണ്ട സമയം
✅3 - 6 minutes
മുറിവുണ്ടായാൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കാത്ത രോഗാവസ്ഥ
✅ഹീമോഫീലിയ
രക്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്
✅കാൾ ലാൻഡ് സ്റ്റൈനെർ
AB രക്ത ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആന്റിബോഡി
✅ആന്റിബോഡി ഇല്ല
ആന്റിജൻ ഇല്ലാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പ്
✅O ഗ്രൂപ്പ്
ഏറ്റവും അപൂർവവും വളരെ കുറച്ചു പേരിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളതുമായ രക്തഗ്രൂപ്
✅ബോംബെ ഗ്രൂപ്പ്
രക്ത ബാങ്കിൽ രക്തം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഊഷ്മാവ്
✅4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
രക്തം കട്ടപിടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ രക്ത ബാങ്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു
✅സോഡിയം സിട്രേറ്റ്
ദേശീയ രക്ത ദാന ദിനം
✅ ഒക്ടോബർ 1
സാർവിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പ്
✅O രക്ത ഗ്രൂപ്പ്
സാർവിക സ്വീകർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പ്
✅ AB രക്ത ഗ്രൂപ്പ്
രക്തമില്ലാത്ത കല
✅എപ്പിത്തീലിയം
ഒരു ആരോഗ്യവാനായ പുരുഷന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദന നിരക്ക് മിനിറ്റിൽ
✅78 - 82 പ്രാവശ്യം
ഒരു ഹൃദയ മിടിപ്പിന്റെ ദൈർഖ്യം
✅൦.8 സെക്കൻഡ്
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയോ തെറ്റോ
ഹൃദയത്തിന്റെ വലത്തേ അറകളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സഡ്‌ നിറഞ്ഞ അശുദ്ധരക്തവും ഇടത്തെ അറകളിൽ ഓക്സിജൻ നിറഞ്ഞ ശുദ്ധ രക്തവുമാണ്
✅ശരിയാണ്
പ്രായ പൂർത്തിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ  ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരം
✅220 ഗ്രാം
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായ് ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടർ
✅ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപുറം 2003
സ്തെതസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത്
✅റെനേ ലെനക്
നിശബ്ദ കൊലയാളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം
✅അമിത രക്ത സമ്മർദ്ദം
ആമാശയത്തിലെ ആസിഡ്
✅ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
ദഹനം പൂർത്തിയാകുന്ന അവയവം
✅ചെറുകുടൽ
മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവയവം
✅കരൾ
കരളിൽ നിർമിക്കപ്പെടുന്ന വിഷ വസ്തു
✅അമോണിയ
കരളിലെ കോശങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ജീർണിച്ച കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ
✅സിറോസിസ്
കരളിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം
✅ഹെപൊറ്റാൾജി
അർബുദം ബാധിക്കാത്ത ശരീര ഭാഗം
✅ഹൃദയം
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം
✅206
ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൽ ഭ്രൂണാവസ്ഥയുടെ എത്രമത്തെ ആഴ്ചമുതൽ അസ്ഥിരൂപീകരണം തുടങ്ങുന്നു
✅നാലാമത്തെ
നട്ടെല്ലിൽ എത്ര കശേരുകൾ ഉണ്ട്
✅33
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വാരിയെല്ലുകളുടെ എണ്ണം
✅24
മുഖത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം
✅14
യൂറിക് ആസിഡ് ആസ്ഥി സന്ധികളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടി സന്ധിവീക്കം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ
✅ഗൗട്ട്
ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ പദാർത്ഥം
✅ഇനാമൽ
ഇനാമലിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക് ആവശ്യമായ മൂലക്ക്
✅ഫ്ലൂറിൻ
എല്ലു പല്ലു ഇവയുടെ വളർച്ചകവിശ്യമായ ജീവകം
✅ജീവകം ഡി
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേ പേശികളുടെ എണ്ണം
✅639
പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മഷ്തിഷ്കത്തിലെ ഭാഗം
✅സെറിബെല്ലം
ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പേശി
✅സർട്ടോറിയസ്
പോഷകാഹാരങ്ങൾ കുറിച്ചുള്ള പഠനം
✅ട്രോഫോളജി
അന്നജത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം
✅ഗ്ളൂക്കോസ്
ഒരു ഗ്രാം കൊഴുപ്പിൽ നിന്ന് എത്ര കലോറി ഊർജം ലഭിക്കുന്നു
✅9 കലോറി
ലോക ആരോഗ്യ ദിനം
✅ഏപ്രിൽ 7
പാലിലെ പ്രധാന പ്രോടീൻ
✅കേസിന്‌
ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം
✅ഇന്ത്യ
ഇലക്കറികളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകം
✅A
ജീവകം ഡി ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നു
എ) ശരി ബി) തെറ്റു
✅ബി) തെറ്റു
അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം
✅സി
തയാമിന്റെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം
✅ബെറിബെറി
കാല്സിഫെറോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം
✅ഡി
മനുഷ്യ ശരീരം നിർമിക്കുന്ന ജീവകം
✅ഡി
പാൽ മുട്ട ഇവയിൽ ഇല്ലാത്ത ജീവകം
✅സി
വന്ധ്യതക്ക് ഇടയാക്കുന്നത് ഏതു മൂലകത്തിന്റെ അഭാവം ആണ്
✅E
സിറോഫ്താൽമിയ ഏതു മൂലകത്തിന്റെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ്
✅എ
രക്ത സമ്മർദ്ദ രോഗം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ രോഗത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്
എ) ശരി ബി) തെറ്റു
✅എ) ശരി
കോളറക്കു കാരണമായ ബാക്ടീരിയ
✅വിബ്രിയോ കോളറ
കോക് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം
✅ക്ഷയ രോഗം
ക്ഷയം വായുവിലൂടെ പകരുന്ന ഒരു രോഗമാണ്
എ) ശരി , ബി) തെറ്റു
✅എ) ശരി
പേ വിഷബാധക്കെതിരെയുള്ള കുത്തിവയ്പ്
✅പാസ്റ്റർ
പേ വിഷ ബാധക് ------ എന്നും പേരുണ്ട്
✅ഹൈഡ്രോഫോബിയ
പകർച്ച വ്യാധികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സംക്രമണ സാധ്യത ഏറ്റവും കുറവുള്ള രോഗം
✅കുഷ്ഠം
ഏതു രോഗം നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ്
✅ടൈഫോയ്ഡ് 
ഖരം , ദ്രാവകം എന്നീ അവസ്ഥകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വാതകത്തിന്റെ സാന്ദ്രത
എ) താഴന്നതാണ് ബി ) ഉയർന്നതാണ്
✅താഴ്ന്നതാണ്
പ്രബഞ്ചത്തിൽ ദ്രവ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ
✅പ്ലാസ്മാവസ്ഥ
തന്മാത്രകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമായി കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ
✅പ്ലാസ്മാവസ്ഥ
ദൈവ കണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
✅ഹിങ്‌സ് ബോസോൺ
മാസ് കൂടുതൽ ഉള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ജഡത്വം -------ആണ്
എ) കൂടുതൽ ബി ) കുറവ്
✅എ) കൂടുതൽ
ഒരേയിനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം❓
എ ) അഡ്ഹിഷൻ ബി) കൊഹിഷൻ
✅കൊഹിഷൻ
ചരടിൽ കെട്ടി കറക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്ന കല്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കൈ കല്ലിന്മേൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലം
എ) അഭികേന്ദ്ര ബലം ബി) അപകേന്ദ്ര ബലം
✅എ) അഭികേന്ദ്ര ബലം
ഒരു വസ്തുവിന് ഏറ്റവും കുറവ് ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശം
✅ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശം
ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള പാലായന പ്രവേഗം ( escape velocity ) എത്രയാണ്
✅11.2 km / sec
വസ്തുവിന്റെ ഭാരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചു ഘർഷണ ബലം
എ) കൂടുന്നു , ബി) കുറയുന്നു
✅കൂടുന്നു
യന്ത്രങ്ങളിൽ ഘർഷണം കുറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഖര വസ്തു
✅ഗ്രാഫെയ്ട്
ദ്രാവക തുള്ളികളുടെ ഗോളാകൃതിക് കാരണം
✅പ്രതല ബലം ( surface  tension )
ഊഷ്മാവ് കൂടുമ്പോൾ പ്രതലബലം
എ) കൂടുന്നു , ബി) കുറയുന്നു
✅കുറയുന്നു
ഊഷ്മാവ് കൂടുമ്പോൾ വാതകങ്ങളുടെ വിസ്കോസിറ്റി ( ശ്വാന ബലം)
എ) കൂടുന്നു ബി) കുറയുന്നു
✅കൂടുന്നു
വിസ്കോസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ദ്രാവകങ്ങൾ
✅സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡുകൾ
സസ്യങ്ങളിലും വൃക്ഷങ്ങളിലും ജലം വേരുകൾ വഴി ഇലകളിലേക്കെത്തുന്ന പ്രതിഭാസം
✅ കേശികത്വം ( capillarity )
സ്റ്റീലിനു റബ്ബറിനേക്കാളും ഇലാസ്തികതയുണ്ട്
എ) ശരി , ബി) തെറ്റു
✅ശരി
ഊഷ്മാവ് സ്ഥിരമായി നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനം
✅തെർമോസ്റ്റാറ്റു
താപനിലയുടെ SI യൂണിറ്റ്
✅കെൽ‌വിൻ
തെർമോ മീറ്റർ കണ്ടു പിടിച്ചത്
✅ഗലീലിയോ ഗലീലി
സൈദ്ധാന്തികമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ്
✅-273 ഡിഗ്രി (കേവല പൂജ്യം )
താപോർജ്ജത്തിന്റെ യൂണിറ്റ്
✅ജൂൾ
ഒരു കലോറി എത്ര ജൂൾ ആണ്
✅4 .2
ദ്രാവകത്തിന്റെ ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കുറയുന്നു , സാന്ദ്രത കൂടുന്നു
എ) ശരി ബി) തെറ്റു
✅ബി) തെറ്റു , ദ്രാവകത്തിന്റെ ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ വ്യാപ്തം വർദ്ധിക്കുന്നു , സാന്ദ്രത കുറയുന്നു
ഐസിന്റെ ദ്രവണാങ്കം സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിൽ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ഫാരൻ ഹീറ്റ് സ്കെയിലിൽ എത്രയാണ്
✅32 ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ്
തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
✅ജെയിംസ് ഡീവർ
ഒരു ദ്രാവകം അതിദ്രാവകം ആയി മാറുന്ന താപനില
✅ലാംട പോയിന്റ്
മർദ്ദത്തിന്റെ ( pressure ) യൂണിറ്റ്
✅പാസ്കൽ ( pa  or n / m ^2 ) , മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ടോർ
അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്
✅ബാരോ മീറ്റർ
ബാരോമീറ്റർ കണ്ടു പിടിച്ചതു
✅ടോറിസെല്ലി
പാലിന്റെ സാന്ദ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണം
✅ലാക്ടോ മീറ്റർ
സമുദ്ര ജലത്തിന് നദീ ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണു
എ) ശരി , ബി) തെറ്റു
✅തെറ്റു, സമുദ്ര ജലത്തിന് നദീ ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ ആണ്
ജലത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വ്യാപ്തവും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഊഷ്മാവ്
✅4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
പവറിന്റെ യൂണിറ്റ്
✅വാട്ട് ( ജൂൾ/ സെക്കൻഡ് )
ഒരു കുതിര ശക്തി ( horse  power ) = ------- വാട്ട്
✅746  വാട്ട്
രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലകത്തിനു ഉദാഹരണം
എ) സീസോ , ബി) വീൽബൊരൊ, സി) ചവണ ഡി) ക്രോബാർ
✅ബി
ഉത്തോലക തത്വത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്
✅ആർക്കിമിഡീസ്
ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്കു സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമാണ്
എ) ശരി , ബി) തെറ്റു
✅ശരി
മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധിയിലും താഴ്ന്ന ശബ്ദം
✅ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം( 20 Hz ൽ താഴെ )
മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധിയിലും ഉയർന്ന  ശബ്ദം
✅അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദം ( 20000 Hz ൽ കൂടുതൽ)
മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധികാത്ത വളരെ ഉയന്ന ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം വിസിൽ
✅ഗാൾട്ടൻ വിസിൽ
ഊഷ്മാവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചു ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രവേഗം
എ) കൂടുന്നു , ബി) കുറയുന്നു
✅കൂടുന്നു
ജലത്തിനടിയിൽ ശബ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം
✅ഹൈഡ്രോഫോൺ
ശബ്ദം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന മാധ്യമം
✅സ്റ്റീൽ
സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം
എ) ഉയർന്ന ശ്രുതി ശബ്ദം ബി) താഴ്ന്ന ശ്രുതി ശബ്ദം
✅ഉയർന്ന ശ്രുതി ശബ്ദം
ഭൂകമ്പം , വൻ സ്ഫോടനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഫലമായി ഭൂപാളിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന തരംഗം
✅സിസ്‌മിക്‌ തരംഗം
പാർപ്പിട മേഖലയിലെ പകൽ സമയത്തെ അനുവദനീയമായ ശബ്ദ പരിധി
✅50  ഡെസിബെൽ ( രാത്രി 40 ഡെസിബെൽ)
പ്രകാശം നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന മൗലിക കണം
✅photon
സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ വേണ്ട സമയം
✅8 മിനിറ്റ് 20 സെക്കൻഡ്
ആകാശ ഗോളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കുവാനുള്ള ഏകകം
✅പ്രകാശ വർഷം
പ്രകാശ തീവ്രതയോടെ യൂണിറ്റ്
✅കാൻഡല
വസ്തുക്കളുടെ ത്രിമാന (3D ) ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ
✅ഹോളോഗ്രാം
മഴവില്ലുണ്ടാകുന്നതിനു കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം
✅പ്രകീർണ്ണനം
ധവള പ്രകാശത്തിനു ത്രികോണ പ്രിസത്തിൽകൂടി പ്രകീർണ്ണനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന നിറം
✅വയലറ്റ്
മഴവില്ലിൽ ചുവപ്പു നിറം കാണപ്പെടുന്ന കോൺ
✅42 . 8
മഴവില്ലിന്റെ പുറം വക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിറം
✅ചുവപ്പു
ആകാശം കടൽ എന്നിവയുടെ നീലനിറത്തിനും, അസ്തമയ സൂര്യന്റെ ചുവപ്പു നിറത്തിനും കാരണം പ്രകാശത്തിന്റെ
✅വിസരണം ( scattering )
C D യിലെ വർണ രാജിക്ക് കാരണം പ്രകാശത്തിന്റെ
✅ഡിഫ്രാക്ഷൻ
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക്ക് പ്രഭാവത്തിനു വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
✅ഐൻസ്റ്റീൻ
നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നി തിളങ്ങുന്നതിനു കാരണം പ്രകാശത്തിന്റെ
✅അപവർത്തനം( refraction )
ജലത്തിൽ താഴ്ത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ് വളഞ്ഞതായി തോന്നാൻ കാരണം
✅അപവർത്തനം( refraction )
കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നത് പ്രകാശത്തിന്റെ ഏതു പ്രതിഭാസം മൂലമാണ്
✅പ്രതിഫലനം( reflection )
വെള്ളത്തിൽ കലർന്ന എണ്ണപ്പാടയിൽ കാണുന്ന മഴവിൽ നിറങ്ങൾക്ക് കാരണം
✅ഇന്റർഫെറൻസ് ( സോപ്പുകുമിളകളിൽ സൂര്യപ്രകാശം വീഴുമ്പോൾ തിളങ്ങുന്നതിനു കാരണവും )
വ്യക്തമായ കാഴ്ചക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം എത്ര
✅25 സെന്റിമീറ്റർ
ദീർഘ ദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ്
✅കോൺവെക്സ് ലെൻസ്
ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടിയിൽ അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബം പതിക്കുന്നത് റെറ്റിനയുടെ
എ) മുൻപിൽ , ബി) പിന്നിൽ
✅മുൻപിൽ
കോർണിയയുടെ വക്രത കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ണിന്റെ ന്യൂനത
✅വിഷമ ദൃഷ്ടി ( അസ്റ്റിഗ് മാറ്റിസം )
ചുവപ്പു പച്ച എന്നീ നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത കണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ
✅വർണ്ണാന്ധത ( ഡാൽട്ടണിസം )
രാമൻ പ്രഭാവം പ്രകാശത്തിന്റെ ഏതു പ്രതിഭാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
✅വിസരണം( scattering )
രാമൻ പ്രഭാവം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വർഷം
✅1928 ഫെബ്രവരി 28
സി വി രാമന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം
✅1930
ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന കണ്ടുപിടുത്തവുമായി 2011 ൽ രംഗത്തെത്തിയ ഗവേഷണസംഗം
✅സേണ് ( യൂറോപ്പ്)
ലെൻസിന്റെ പവർ അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ്
✅ഡയോപ്റ്റർ
ലെൻസിന്റെ മധ്യ ബിന്ദു
✅പ്രകാശിക കേന്ദ്രം ( optic centre )
മൈക്രോ സ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ്
✅കോൺവെക്സ്
കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ പവർ
✅നെഗറ്റീവ്
വാച്ച് നന്നാകുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ്
✅കോൺവെക്സ്
ദന്ത ഡോക്ടർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ്
✅കോൺകേവ്
500 - 570 nm തരംഗ ദൈർഘ്യം ഉള്ള വർണ്ണം
✅പച്ച
620 - 700 nm തരംഗ ദൈർഘ്യം ഉള്ള വർണ്ണം
✅ചുവപ്പ്
ഏറ്റവും തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയത് - ചുവപ്പ്
ഏറ്റവും തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞത്  - വയലറ്റ്
പ്രാഥമിക വർണങ്ങൾ
✅നീല , പച്ച, ചുവപ്പു
നീല + പച്ച
✅സിയാൻ
ചുവപ് + പച്ച
✅മഞ്ഞ
നീല+ ചുവപ്പ്
✅മജന്ത
പ്രാഥമിക വർണങ്ങൾ മൂന്നും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നിറം
✅വെള്ള
ധവള പ്രകാശത്തിൽ ഏഴു നിറങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നെന് കണ്ടു പിടിച്ചതു
✅ഐസക് ന്യൂട്ടൻ
ധവള പ്രകാശത്തിൽ (white light ) എത്ര നിറങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
✅ഏഴ്‌ ( വയലറ്റ് , ഇൻഡിഗോ , ബ്ലൂ , ഗ്രീൻ , യെല്ലോ, ഓറഞ്ച് , ചുവപ് - VIBGYOR
എല്ലാ ഘടക വർണങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വസ്‌തുവിന്റെ നിറം
✅വെള്ള
ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വർണങ്ങൾ
✅ചുവപ്പ് , നീല, പച്ച
സൂര്യ പ്രകാശത്തിൽ നിൽകുമ്പോൾ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം
✅ഇൻഫ്രാറെഡ് രസ്മികൾ
കണ്ണിനു ഏറ്റവും സുഖകരമായ നിറം
✅മഞ്ഞ
എക്സ്റേ കടന്നു പോകാത്ത ലോഹം
✅ഈയം ( ലെഡ് )
ഇലെക്ട്രിസിറ്റി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്
✅ഗിൽബർട്
വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം വഴി വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണം
✅ജനറേറ്റർ
വൈദ്യുത ജനറേറ്ററിൽ നിശ്ചലമായ ഭാഗം
✅സ്റ്റേറ്റർ
വൈദ്യുതോർജം വ്യാവസായികമായി ആളാകാനുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം
✅വാട്ട് അവർ മീറ്റർ
വൈദുതിയുടെ വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ്
✅കിലോ വാട്ട് അവർ
മൈക്കൽ ഫാരഡെ ഡൈനാമോ കണ്ടെത്തിയ വര്ഷം
✅1831
വൈദ്യുതിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ചാലകം
✅വെള്ളി
ശുദ്ധ ജലം വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിടുന്നു
എ) ശരി , ബി) തെറ്റ്
✅തെറ്റ്
ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വൈദ്യതി ഉത്പാദനത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ആവശ്യാനുസരണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ദേശീയ ശൃഖല
✅പവർ ഗ്രിഡ്
ഇന്ത്യയിൽ വിതരണത്തിന് വേണ്ടി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്ക് പവറിന്റെ ആവൃത്തി ( frequency )
✅50 ഹേർട്സ്
ഇന്ത്യയിൽ ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി ലഭ്യമാകുന്ന വോൾടേജ്
✅220 -230
വൈദ്യുതി സിഗ്നലുകളുടെ ശക്തി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം
✅ആംപ്ലിഫയർ
ആദ്യകാലത്തു ഫിലമെന്റായി ഉപയോഗിച്ച പദാർത്ഥം
✅കാർബൺ
a c  വൈദ്യുതിയെ d c ആക്കുന്ന പ്രക്രിയ
✅റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ
ഇലെക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
✅ട്രാൻസിസ്റ്റർ
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ I C ചിപ്പ് നിർമാണ കമ്പനി
✅ഇന്റൽ
RADAR ന്റെ പൂർണ രൂപം
✅റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ്
വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമിച്ച കമ്പനി
✅മോട്ടറോള
പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന കാന്തം
✅ലോഡ് സ്റ്റോൺ
കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ശക്തി അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്
✅ടെസ്‌ല
ഒരു മൂലകത്തെ മറ്റൊരു മൂലകമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ
✅ട്രാൻസ്മ്യൂറ്റേഷന്
ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം
✅ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ
ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പരീക്ഷണം നടന്ന വര്ഷം
✅1952
ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി അണു ബോമ്പ് പരീക്ഷണം നടത്തിയ രാജ്യം
✅അമേരിക്ക
അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസിയുടെ ആസ്ഥാനം
✅വിയന്ന
1986 ലെ ചെർണോബ് ആണവ ദുരന്തം നടന്ന രാജ്യം
✅ഉക്രൈൻ
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ
✅കാമിനി ( കാൽപാക്കം തമിഴ്നാട് )
കേരളത്തിലെ കടലോരങ്ങളിൽ സുലഭമായിട്ടുള്ള മോണോസൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇന്ധനം
✅തോറിയം
പൂർണമായും കാർബൈഡ് ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യം
✅ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അറ്റോമിക് റിയാക്ടർ
✅അപ്സര - മഹാരാഷ്ട്ര
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയം നിലവിൽ വന്നതെവിടെ
✅താരാപുർ - മഹാരാഷ്ട്ര
രണ്ടാമത്തെ അണുബോമ്പ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ രഹസ്യ നാമം
✅ബുദ്ധൻ വീണ്ടും ചിരിക്കുന്നു
ആകാശത്തിലെ നിയമസംവിധായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
✅കെപ്ലർ
ഏറ്റവും അധികം പേറ്റന്റുകൾ നേടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
✅എഡിസൺ
ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ രണ്ടു തവണ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
✅ജോൺ ബർദീൻ
ആധുനിക ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്
✅ഗലീലിയോ ഗലീലി
ഇന്ത്യൻ അണുബോംബിന്റെ പിതാവ്
✅രാജ രാമണ്ണ
ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷന്റെ  ആദ്യ ചെയർമാൻ
✅ഹോമി ജെ ബാബാ
ഇന്ത്യൻ വംശജനായ  ഒരു അമേരിക്കൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണത്
✅സുബ്രമണ്യം ചന്ദ്രശേഖർ
പ്രബഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരമാണുക്കൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
✅കണാദൻ
ടെലിവിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്
✅ജോൺ ബയേർഡ്
അന്തർ വാഹിനികളിരുന്നുകൊണ്ടു ജലോപരിതലത്തിൽ കാഴ്ച കാണുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം
✅പെരിസ്‌കോപ്‌
വാഹനങ്ങൾ ഓടിയ ദൂരം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം
✅ഓഡോമീറ്റർ
കാറ്റിന്റെ വേഗതയും ശക്തിയും അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം
✅അനിമോ മീറ്റർ
വാതക മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം
✅മാനോ മീറ്റർ
പ്രാചീന രസതന്ത്രത്തിനു ആൽക്കെമി എന്ന് പേര് നൽകിയത്
✅അറബികൾ
ഇന്ത്യൻ രസതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്
✅പ്രഫുല്ല ചന്ദ്ര റേ
ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ്
✅മെൻഡലിയേഫ്
ഒരു മൂലകത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണം
✅അണു ( atom )
വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്തതു എന്നർത്ഥമുള്ള ഏതു ഗ്രീക്ക് പാദത്തിൽ നിന്നാണ് ആറ്റം എന്ന പദം രൂപം കൊണ്ടത്
✅ആറ്റമോസ്‌
അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്
✅ജോൺ ഡാൽട്ടൻ
ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ , ന്യൂട്രോൺ
✅പ്രോട്ടോൺ
ആറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ കണം
പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ , ന്യൂട്രോൺ
✅ഇലക്ട്രോൺ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാസ്സുള്ള ആറ്റത്തിലെ കണം
പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ , ന്യൂട്രോൺ
✅ന്യൂട്രോൺ
പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോൺ
✅പോസിട്രോൺ
ജെയിംസ് ചാഡ്‌വിക് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെത്തിയ വർഷം
✅1932
ജെ ജെ തോംസൺ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തിയ വർഷം
✅1897
റുഥർഫോഡ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയ വർഷം
✅1919
ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലീയസിൽ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല
ശരി , തെറ്റു
✅ശരി
ഏറ്റവും ലഘുവായ ആറ്റമുള്ള മൂലകം
✅ഹൈഡ്രജൻ
ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റമുള്ള മൂലകം
✅ഹീലിയം  (He )
ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റമുള്ള മൂലകം
✅ഫ്രാൻസിയം (Fr )
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഇഷ്ടികകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
✅തന്മാത്ര ( molecules )
ഒരു ഫോസ്‌ഫറസ്‌ തന്മാത്രയിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം
✅4
അറ്റോമിക നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം
✅Z
ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ്സ്  നമ്പറും ഉള്ള ആറ്റങ്ങൾ
✅ഐസോടോപ്പ്
മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ , അലോഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
✅ലാവോസിയ
ഇതുവരെ അറിയപ്പെടുന്ന എത്ര മൂലകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്
✅118
കണ്ടെത്തിയ 118 മൂലകങ്ങളിൽ എത്ര എണ്ണം
പ്രകൃത്യാ ഉള്ള മൂലകങ്ങൾ ആണ്
✅92
പീരിയഡിൽ ഇടത്തുനിന്നും വലത്തോട്ട് പോകുംതോറും ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടി വരുന്നു
ശരി , തെറ്റ്
✅തെറ്റ് - കുറഞ്ഞു വരുന്നു
എല്ലാ ആസിഡുകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം
✅ഹൈഡ്രജൻ
ഹൈഡ്രജന്റെ വ്യാവസായിക നിർമാണ പ്രക്രിയ
✅ബോഷ്‌ പ്രക്രിയ
ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ
✅8
ഓസോൺ പാളിയുടെ കനം പ്രസ്താവിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്
✅ഡോപ്സൺ
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തിള നിലയുള്ള മൂലകം
✅ഹീലിയം
അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള മൂലകം
✅ഓക്സിജൻ
ജ്വലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വാതകം
✅നൈട്രജൻ (N)
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയുള്ള അലോഹ മൂലകം
✅അയഡിൻ ( ഐ )
IC ചിപ്പുകൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം
✅സിലിക്കൺ ( Si )
ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള മൂലകം
✅ഫ്ലൂറിൻ ( F )
ഭൂമിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം
✅ടെലൂറിയം( Te )
അൽഷിമേഴ്‌സ് ഏതു മൂലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗമാണ്
✅അലുമിനിയം ( Al )
ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള അലോഹം
✅ബ്രോമിൻ ( Br )
ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും അസ്ഥിരമായ മൂലകം
✅ഫ്രാൻസിയം (Fr )
കുമ്മായത്തിന്റെ ശാസ്ട്രീയ നാമം എന്താണ്
✅ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്‌സൈഡ് ( Ca OH2)
അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ്
✅0 . 03
കാർബൺ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് കണ്ടു പിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
✅ജോസെഫ് ബ്ലാക്
ഐസ് പ്ലാന്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം
✅അമോണിയ ( NH3)
ജല ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അലുമിനിയം സംയുക്തം
✅ആലം ( അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ് )
മണ്ണിന്റെ അമ്ല വീര്യം കുറയ്ക്കുന്ന പദാർത്ഥം
✅ കുമ്മായം ( സ്ലെകെട് ലൈം )
ജലത്തിന്റെ തന്മാത്ര ഭാരം
✅18
അന്തരീക്ഷത്തിലെ നീരാവിയുടെ ( ആർദ്രത ) അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം
✅ഹൈഗ്രോമീറ്റർ
ശുദ്ധ ജലത്തിൽ എത്ര ശതമാനം ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
✅89 %
സമുദ്ര ജലത്തിൽ നിന്നും ജലം ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ
✅ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ( സ്വേദനം )
പ്രകൃതി ജലത്തിൽ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായതു
✅മഴവെള്ളം
ലോഹങ്ങൾ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ
✅മെറ്റലർജി
പ്ലാറ്റിനം , സ്വർണം എന്നിവയെ ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദ്രാവകം
✅അക്വറീജിയ
കാഠിന്യം ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം
✅ക്രോമിയം (Cr)
ദ്രവണാങ്കം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹം
✅മെർക്കുറി ( Hg)
ഇന്സുലിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം
✅സിങ്ക് ( Zn)
ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെർക്കുറി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം
✅ചൈന
വിമാന എൻജിനുകൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം
✅ടൈറ്റാനിയം (Ti)
രക്ത സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമായ ലോഹം
✅സോഡിയം ( Na)
അന്തരീക്ഷവുമായി ഏറ്റവും കുറച്ചു മാത്രം പ്രതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോഹം
✅ടിൻ( Sn)
പ്ലാച്ചിമട കോള സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ലോഹ മാലിന്യം
✅കാഡ്മിയം ( Cd)
ഏറ്റവും വില കൂടിയ ലോഹം
✅റോഡിയം (Rh)
ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ ലോഹ സങ്കരം
✅ഓട് ( bronze )
ശിലാതൈലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്
✅പെട്രോൾ
പ്രബഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആറാമത്തെ മൂലകം
✅ഇരുമ്പ് ( iron )
ഇരുമ്പു തുരുമ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാരം വർധിക്കുന്നു
ശരി , തെറ്റ്
✅ശരി
ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും ശുദ്ധ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടാത്ത ലോഹം
✅ഇരുമ്പ്
സ്റ്റീൽ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയ
✅ഓപ്പൺ ഹാർത്
കട്ടിങ് ബ്ലേഡുകൾ നിർമ്മിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ
✅നിക്രോം സ്റ്റീൽ
കറുത്ത വജ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
✅കൽക്കരി
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൽക്കരി
✅ആന്ധ്രസൈറ്
ബ്രൗൺ കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
✅ലിഗ്‌നൈറ്റ്
പെട്രോളിയത്തിന്റെ ഗുണം പ്രസ്താവിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്
✅ഓക്ടെൻ നമ്പർ
പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന കൃത്രിമ പഞ്ചസാര
✅സാക്കറൈൻ
ഒഴുകുന്ന സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
✅പെട്രോളിയം
ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകിൽ പാചക വാതകത്തിന്റെ ചോർച്ച അറിയാനായി ചേർക്കുന്ന വാതകം
✅ഈതൈൽ മെർകാപ്റ്റൻ
പാരഫിൻ ഓയിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
✅മണ്ണെണ്ണ
ചാണകത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വാതകം
✅മീഥെയ്ൻ
വിമാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം
✅ഏവിയേഷൻ സ്പിരിറ്റ്
രാസ വസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
✅സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വൻതോതിൽ നിർമിക്കുന്ന പ്രക്രിയ
✅സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ ( കോൺടാക്ട് പ്രോസസ്സ് )
ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത ആസിഡ്
✅ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡ്
സ്വർണത്തിൽ മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്
✅നൈട്രിക് ആസിഡ്
നൈട്രിക് ആസിഡ് വൻതോതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയ
✅ഓസ്റ് വാൾഡ്
സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സാൾട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ്
✅ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡ്
ഉറുമ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്
✅ഫോർമിക് ആസിഡ്
ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടു പിടിച്ച ആസിഡ്
✅അസറ്റിക് ആസിഡ്
ഏറ്റവും മധുരമുള്ള ആസിഡ്
✅സുക്രോണിക് ആസിഡ്
ഉപ്പു ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആസിഡ്
✅അസ്‌കോർബിക് ആസിഡ്
വെണ്ണ , പാൽക്കട്ടി എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്
✅ബ്യുട്ടിരിക് ആസിഡ്
വീഞ്ഞിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്
✅ടാർടാറിക് ആസിഡ്
വെളിച്ചെണ്ണ ലയിക്കുന്ന ദ്രാവകം
✅ബെൻസീൻ
നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാകുന്നത്
✅ആസിഡുകൾ
ആസിഡുകൾ ലോഹങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്രമാകുന്ന വാതകം
✅ഹൈഡ്രജൻ
ഗ്ലാസ് ലയിക്കുന്ന ആസിഡ്
✅ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറിക് ആസിഡ്
ശുദ്ധജലത്തിന്റെ PH മൂല്യം
✅7
കടൽ ജലത്തിന്റെ PH മൂല്യം
✅8 . 5
പാലിന്റെ PH മൂല്യം
✅ 6 . 5
PH സ്കെയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
✅സോറൻസൺ
കാർബണിന്റെ ഏറ്റവും പുതുതായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട രൂപാന്തരം
✅ഗ്രാഫീൻ
ശുദ്ധമായ വജ്രത്തിന്റെ നിറം
✅നിറമില്ല
വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്ന കാർബണിന്റെ രൂപാന്തരം
✅ഗ്രാഫൈറ്റ്
ഓർഗാനിക് കെമിസ്‌ട്രി എന്ന പേര് നൽകിയ  ശാസ്ത്രഞ്ജൻ
✅നിക്കൊളാസ് ലെമെറി
കൃത്രിമമായി തയ്യാർ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഓർഗാനിക് സംയുക്തം
✅യൂറിയ
ഫലങ്ങളെ കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതക ഹോർമോൺ
✅എഥിലിൻ
മഞ്ഞളിന് നിറം കൊടുക്കുന്ന രാസവസ്തു
✅കുർകുമിൻ
തക്കാളിക്ക് നിറം കൊടുക്കുന്ന രാസവസ്തു
✅ലൈക്കോപ്പിൻ
കാരറ്റിന് നിറം കൊടുക്കുന്ന രാസവസ്തു
✅കരോട്ടിൻ
പുഷ്പത്തിനു മഞ്ഞ നിറം കൊടുക്കുന്ന രാസവസ്തു
✅സാന്തോഫിൽ
കരിമ്പിലെ പഞ്ചസാര
✅സുക്രോസ്
ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പഞ്ചസാര
✅സാക്കറിന്
പ്രകൃതി ദത്ത റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രഞ്ജൻ
✅ഹെൻറി ബെക്കറെൽ
റേഡിയോ ഐസോടോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കുന്ന പ്രക്രിയ
✅റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ്
കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കഹോൾ
✅ഈതൈൽ ആൽക്കഹോൾ ( എഥനോൾ)
മദ്യദുരന്തങ്ങൾക്കു കാരണമായ ആൽക്കഹോൾ
✅മീതൈൽ ആൽക്കഹോൾ( മെഥനോൾ )
മാൾട്ടഡ് ബാർലിയിൽ നിന്നും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മദ്യം
✅ബിയർ
മുന്തിരിയിൽ നിന്നും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മദ്യം
✅ബ്രാണ്ടി
പഞ്ചസാര വ്യവസായത്തിലെ ഉപോല്പന്നമായ മൊളാസസ്സിൽ നിന്നുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മദ്യം
✅റം
പഴങ്ങളിലെ പഞ്ചസാര
✅ഫ്രക്ടോസ്
പാലിലെ പഞ്ചസാര
✅ലാക്ടോസ്
അന്നജത്തിലെ പഞ്ചസാര
✅മാൾട്ടോസ്
ഏറ്റവും ലഘുവായ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ആറ്റം
✅ട്രിഷിയം
ഭാരം കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസുകൾ സംയോജിച്ചു ഭാരം കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനം
✅ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ
അണു ബോംബിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യ
✅ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ( ഭാരം കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസ് വിഘടിച്ചു ഭാരം കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രവർത്തനം)
ഗ്ലാസ് നിർമാണത്തിലെ അസംസ്‌കൃത വസ്തു
✅സിലിക്ക
അൾട്രാ വയൽട് കിരണങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഗ്ലാസ്
✅ക്രൂക്സ് ഗ്ലാസ്
കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ നിറം
✅നീല
ഫെറസ് സൾഫേറ്റിന്റെ നിറം
✅പച്ച
ഒരു സോപ്പിന്റെ ഗുണനിലവാരം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഘടകം
✅TFM ( Total Fatty Matter )
ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പ്ലാസ്റ്റിക്
✅ബേക്കലൈറ്റ്
കൃത്രിമ ഹൃദയവാൽവ് നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്
✅ടെഫ്ലോൺ
ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ നാര്
✅റയോൺ
പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഇലാസ്ടികത ഉള്ള ഒരു പോളിമർ
✅റബ്ബർ
മൽസ്യ ബന്ധന വലകൾ, ചരടുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്
✅നൈലോൺ
പാറ്റ ഗുളികയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസവസ്തു
✅നാഫ്തലീൻ
ബുള്ളറ് പ്രൂഫ് വസ്ത്രനിര്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം
✅കെവ്‌ലാർ
ഭോപാൽ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ രാസവസ്തു
✅മീതൈൽ ഐസോസയനേറ്
നൈട്രജൻ ശതമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള രാസവളം
✅യൂറിയ
കോബാൾട് -60  ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതു രോഗ ചികിത്സക്കാണ്
✅അർബുദം
ചൈനീസ് ഉപ്പു എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
✅അജിനാമോട്ടോ
അലുമിനിയം ഓക്‌സൈഡ് ഏതു രത്നത്തിന്റെ രാസനാമമാണ്
മാണിക്യം , മരതകം , ഗോമേദകം
✅മാണിക്യം
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
0 Comments for "Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers - 327 (സയൻസ്) "

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top