Kerala PSC LGS ShortList 2018Click Here

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers - 274 [ഒഡീഷ]ഒഡീഷ രൂപീകരിച്ചത്‌ 1950 ജനുവരി 26
തലസ്ഥാനം - ഭുവനേശ്വർ
ഭാഷ- ഒഡിയ,സന്താളി
ഡാൻസ്‌- ഒഡീസി,ഛൗ,ബഹാകവാഡ,ദന്താനതൈ
നദികൾ- മഹാനദി,ഇന്ദ്രാവതി,വൈതരണി,സിലരു

പ്രാചീന കാലത്ത്‌ കലിംഗം,ഉത്‌ കലം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടു.


ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ്‌ എന്ന് പരസ്യ വാചകമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം


ഒറീസയുടെ സുവർണ്ണകാലഘട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്  ഗംഗാ രാജവംശ ഭരണ കാലഘട്ടം.

ഒറീസ്സയുടെ പേര്‌ ഒഡീഷ എന്നാക്കിയത്‌ 2010 നവംബർ 9

പ്രാവിനെ തപാൽ സംവിധാനത്തിന്‌ ഉപയോഗിച്ചരുന്ന സംസ്ഥാനം

ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുള്ള സംസ്ഥാനം

ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക്‌ താഴെ ഉള്ള സംസ്ഥാനം

ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാംഗനീസ്‌ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം

ചെഞ്ചു,ഘോണ്ട്സ്‌ ആദിവാസികളെ കാണപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം

ഒഡീഷയുടെ സംസ്ഥാന മൃഗം ആന,പക്ഷി - ആൺ മയിൽ

ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്ര നഗരം - ഭുവന്വേശർ

ഇന്ത്യയുടെ കത്തീഡ്രൽ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്  - ഭുവനേശ്വർ

ബിജു പട്നായിക്‌ വിമാനത്താവളം ഭുവനേശ്വറിലാണ്‌

കട്ടക്‌ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌ മഹാനദിയുടെ തീരത്താണ് ‌

ഒഡീഷ ഹൈക്കോടതി കട്ടക്കിലാണ് ‌

ഒഡീഷയുടെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനം - കട്ടക്ക് ‌

ബാരാബതി സ്റ്റേഡിയം കട്ടക്കിലാണ് ‌

സെൻ ട്രൽ റൈസ്‌ റിസർച്ച്‌ ഇൻസ്റ്റിയൂട്ട്‌ കട്ടക്കില്ലാണ് ‌

ജർമ്മിനിയുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച റൂർക്കേല ഉരുക്ക്‌ നിർമ്മാണ ശാല ഒഡീഷയിലാണ് ‌ 

പ്രശസ്താമായ കലിംഗ യുദ്ധം നടന്നത്‌ ഒഡീഷയിലാണ്‌( ബി സി 261) .കലിംഗ യുദ്ധം നടന്ന നദീ തീരം ദയാനദീതീരം

ഒഡീഷയുടെ ദുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി :- മഹാനദി

മഹാനദിയിൽ നിർമ്മിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ട്‌ - ഹിരാക്കുഡ് ‌

മയൂർ ഖാഞ്ച്‌- ഒറീസ്സയിലെ സ്വർണ്ണ ഖനിയാണ് ‌

നന്ദൻ കാനൻ,സിം ലിപാൽ ഒഡീഷയിലെ വന്യജീവീ സ്ങ്കേതങ്ങൾ ആണ് ‌

ഇന്ത്യയിൽ വെള്ള കടുവകൾ കാണപ്പെടുന്നത്‌ നന്ദൻ കാനൻ വന്യജീവീ സ്ങ്കേതത്തിലാണ് ‌

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം - ചിൽക്ക ,ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപ്പ്‌ ജല തടാകാമാണിത് .‌ചെമ്മിൻ വളർത്തലിന്‌പ്രസിദ്ധമായ തടാകം .ഹണിമൂൺ ദ്വീപ്‌,ബ്രേക്ക്‌ ഫാസ്റ്റ്‌ ദ്വീപ്‌, ബേർഡ്‌ ദ്വീപ്‌ ഇവ ചിൽക്ക തടാകത്തിലാണ് ‌

ദുദുമ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒഡീഷയിലാണ്‌. ഇത്‌ മഹാകുണ്ഡ്‌ നദിയിലാണ് ‌

ഒഡീഷയിലെ പുരിയിൽ ശങ്കരാചാര്യ്‌ർ സ്ഥാപിച്ച മഠമാണ്‌ - ഗോവർദ്ധന മഠം

കറുത്ത പ ഗോഡ എന്ന് അറിയ പ്പെടുന്നത്‌ - കൊണാർക്ക്‌ സൂര്യ ക്ഷേത്രം .നിർമ്മിച്ചത്‌ - നരസിംഹ ദേവൻ( ഗംഗാ രാജവംശം) .

 'ഇവിടെ കല്ലുകളുടെ ഭാഷ മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയെ നിർവ്വീര്യമക്കുന്നു " എന്ന് ടാഗോർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്‌ - കൊണാർക്കിലെ സൂര്യ ക്ഷേത്രം

ലിംഗ രാജ ക്ഷേത്രം ഭുവനേശ്വറിലാണ് ‌

പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം ഒഡീഷയിലാണ്‌ , നിർമ്മിച്ചത്‌ ഹാശിവ ഗുപ്ത യയാതിയുടെ കാലത്ത് ‌

ഉദയഗിരി ബുദ്ധമത ചിത്രങ്ങളും ഗുഹകളും ഒഡീഷയിലാണ് ‌

ടാൽക്കൻ ഹെവി വാട്ടർ പ്രോജക്ട്‌ ഒഡീഷയിലാണ് ‌

ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം - വീലർ ദ്വീപ്‌( ചാന്ദീപൂർ)

ചലിക്കുന്ന ശിൽപ്പം എന്നറിയ പ്പെടുന്ന ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ്‌ - ഒഡീസി

പ്രശസ്ത ഒഡീസീ കലാകാരൻ- കേളു ചരൺ മഹാപാത്ര

ഒഡീഷയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി - നന്ദിനി സതപ്തി

താൽച്ചർ താപ വൈദ്യുതി നിലയം ഒഡീഷയിലാണ് ‌

ഒഡീഷയിലെ പ്രധാന തുറമുഖം - പാരാദ്വീപ് ‌

തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഒഡീഷാ തീരത്ത്‌ മുട്ടയിടാനെത്തുന ആമകൾ- ഒലീവ്‌ റിഡ്‌ ലി

ഗാഹിർമ്മാതാ മ റൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക്‌ ഒഡീഷയിലാണ് ‌

 ഇൻസ്റ്റിറ്റിയു ട്ട്‌ ഓഫ്‌ ലൈഫ്‌ സയൻസിന്റെ ആസ്ഥാനം- ഭുവനേശ്വർ
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
0 Comments for "Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers - 274 [ഒഡീഷ]"

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top