Navigation

Kerala PSC POLICE CONSTABLE Shortlist 2015

 
POLICE CONSTABLE Examination Short List | PSC POLICE CONSTABLE Examination Short List  | Kerala PSC POLICE CONSTABLE Examination Short List | Short List of POLICE CONSTABLE Examination | Short List of  PSC POLICE CONSTABLE Examination | Short List of  Kerala PSC POLICE CONSTABLE Examination  | POLICE CONSTABLE 2015 Short List | 
---------------------------
The Kerala Public Service Commission will Publish the short list of Civil Police Officer (Old Name Police Constable). The Shortlist will include approximately 25,000 Candidates. Check out the Following list for More Details..(Coming Soon)
Gazette Date : 12/09/2015
Category No: 12/2015 to 13/2015 ,198/2015, 607/2014 & 608/2014 , 291/2015 TO 299/2015
Name of Post :- POLICE CONSTABLE / WOMEN POLICE CONSTABLE
Name of Department :- Police
Scale of Pay :- 16980 - 31360/-
Number of Vacancies :- Anticipated Vacancies
Examination Date: 26/09/2015 Saturday
Medium of Questions: English
MODE OF SELECTION : DISTRICT


POLICE CONSTABLE (ARMED POLICE BATTALION) 12/2015click here


WOMEN POLICE CONSTABLE (ARMED POLICE BATTALION) 198/2015click here
WOMEN POLICE CONSTABLE (ARMED POLICE BATTALION) NCA 291/2015click here
WOMEN POLICE CONSTABLE (ARMED POLICE BATTALION) NCA 292/2015click here
WOMEN POLICE CONSTABLE (ARMED POLICE BATTALION) NCA 293/2015click here
WOMEN POLICE CONSTABLE (ARMED POLICE BATTALION) NCA 294/2015click here
WOMEN POLICE CONSTABLE (ARMED POLICE BATTALION) NCA 295/2015click here
WOMEN POLICE CONSTABLE (ARMED POLICE BATTALION) NCA 296/2015click here
WOMEN POLICE CONSTABLE (ARMED POLICE BATTALION) NCA 297/2015click here
WOMEN POLICE CONSTABLE (ARMED POLICE BATTALION) NCA 298/2015click here
WOMEN POLICE CONSTABLE (ARMED POLICE BATTALION) NCA 299/2015click here
WOMEN POLICE CONSTABLE (ARMED POLICE BATTALION) NCA 607/2014click here
WOMEN POLICE CONSTABLE (ARMED POLICE BATTALION) NCA 608/2014click here

Share

Harikrishnan.N.M

Post A Comment:

0 comments:

Warning message
ഈ സൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഈ സൈറ്റിന്റെയോ അനുബന്ധ സൈറ്റുകളുടെയോ പേരിൽ പണം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും. ഈ സൈറ്റിനോ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സൈറ്റുകൾക്കോ ആ ഇടപാടുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെ പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിനെ അറിയിക്കുക. വിലാസം :- keralaapschelper@gmail.com or SMS me on 8547883412