Navigation

Kerala PSC SI Physical Efficiency Test

Kerala PSC Physical Efficiency Test, PSC Physical Efficiency Test, PSC SI Physical Efficiency Test, Kerala PSC SI Physical Efficiency Test
The Physical Measurement of the candidates will be taken at the time of Physical Efficiency Test and those who do not possess the prescribed Physical Measurements will not be admitted for the Physical Efficiency Test.
Physical Efficiency Test for Male candidates 

Male candidates must qualify any of the five events out of the eight specified below in the Physical Efficiency Test (as per G.O. MS No. 104/88/Home dated. 20.08.1988. 
Sl. No. Item Minimum Standards of Efficiency 
1. 100 Metres Run 14 Seconds 
2. High Jump 132.20 cm (4'6'') 
3. Long Jump 457.20 cm (15') 
4. Putting the Shot (7264 Grams) 609.60 cm (20') 
5. Throwing the Cricket Ball 6096 cm (200') 
6. Rope climbing (Only with hands) 365.80 cm (12') 
7. Pull ups or Chinning 8 times 
8. 1500 Metres Run 5 Minutes & 44 seconds 
Physical Efficiency Test for Female candidates 

Female candidates should qualify any of the five events out of the eight specified events of the National Physical Efficiency 'One star” Standard Test shown below. 
Sl. No. Item Minimum Standards of Efficiency 
1. 100 Metres Run 17 Seconds 
2. High Jump 1.06 Metres 
3. Long Jump 3.05 Metres 
4. Putting the Shot (4 Kg) 4.88 Metres 
5. 200 Metres Run 36 seconds 
6. Throwing the Throw ball 14 Metres 
7. Shuttle Race (25x4 Metres) 26 Seconds 
8. Skipping (One minute) 80 times
 (As per G.O. (P) No. 65/2009/Home dated 25.05.2009) 
Note: If accidents or injuries happen to a candidate while participating in the Physical Efficiency Test, he/she will not be given further chance to participate in the test.
Share

Mashhari

Post A Comment:

0 comments:

Warning message
ഈ സൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഈ സൈറ്റിന്റെയോ അനുബന്ധ സൈറ്റുകളുടെയോ പേരിൽ പണം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും. ഈ സൈറ്റിനോ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സൈറ്റുകൾക്കോ ആ ഇടപാടുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെ പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിനെ അറിയിക്കുക. വിലാസം :- keralaapschelper@gmail.com or SMS me on 8547883412