Navigation

നവീന ശിലായുഗം

നവീന ശിലായുഗം (Neolitic / New Stone Age )
6,000 - 3,000 ബി.സി 
1. മിനുസപ്പെടുത്തിയതും മൂർച്ചയുള്ളതുമായ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു.
2. തീ കണ്ടുപിടിച്ചു.
3. കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു.
4. ഗ്രാമങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു.
5. നെല്ല്, ഗോതമ്പ്, ബാർലി തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങി.
6. മഴു കണ്ടുപിടിച്ചു.
7. ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചു.
-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.

Share

Mashhari

Post A Comment:

0 comments:

Warning message
ഈ സൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഈ സൈറ്റിന്റെയോ അനുബന്ധ സൈറ്റുകളുടെയോ പേരിൽ പണം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും. ഈ സൈറ്റിനോ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സൈറ്റുകൾക്കോ ആ ഇടപാടുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെ പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിനെ അറിയിക്കുക. വിലാസം :- keralaapschelper@gmail.com or SMS me on 8547883412