കെ.പി.കറുപ്പൻ (1885 - 1938)

Share it:
Renaissance of Kerala Brahmananda Swami Sivayogi | Chattampi Swami | Sree Nar ayana Guru | Vagbhatananda | Thycaud Ayya | Ayya Vaikundar | Poikayil Yohannan (Kumara Guru)Ayyankali | Pandit Karuppan | Mannathu Padmanabhan | V.T.Bhattathirippad | Dr. Palpu | Kumaranasan | Vakkom Moulavi | Blessed Kuriako se Elias Chavara | PSC Renaissance of Kerala | Kerala PSC Questions Renaissance of Kerala
-------------------------------------------------------------


 • 24 മെയ്‌ 1885ൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ചേരാനെല്ലൂരിൽ ധീവര വിഭാഗത്തിൽ ജനനം.
 • അമ്മ - കൊച്ചുപെണ്ണ്‍ 
 • അച്ഛൻ - അയ്യൻ 
 • സാഹിത്യ കുടീരം എന്നായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുപേര്. 
 • 1910ൽ ജാതിമതഭേതത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ കവിതയാണ് ജാതിക്കുമ്മി . 
 • എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ സംസ്കൃത അധ്യാപകനായിരുന്നു.
 • കേരളവർമ്മ വലിയകോയി തമ്പുരാൻ 'വിദ്വാൻ' ബഹുമതി നല്കി.
 • കൊച്ചി രാജാവ്‌ 'കവിതിലക' ബിരുദം നല്കി.
 • 1910 ൽ 'വാല സമുദായ പരിഷ്‌കാരിണി സഭ. (തേവരയിൽ)
 • 1912 ൽ കല്യാണദായിനി സഭ കൊടുങ്ങല്ലുരിനു സമിപത്തുള്ള ആനാപ്പുഴയിൽ 
 • വൈക്കത്ത് വാലസേവാസമിതി .
 • പറവൂരിൽ സമുദായ സേവിനി 
 • ഇടക്കൊച്ചിയിൽ ജനോദയം 
 • കുമ്പളത്ത് സന്മാർഗ  പ്രദീപ സഭ
 • വടക്കൻ പറവൂരിൽ പ്രബോദന ചന്ദ്രോദയം സഭ  എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചു.
 • 1927-ൽ ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന അരയവംശോദ്ധാരണി സഭയുടെ നടത്തിപ്പിലും നേത്രുത്വം നല്കി.  
 • 1924 ൽ കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റിവ് കൌണ്‍സിലിലേക്ക് നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു.
 • 23 മാർച്ച്‌ 1938ൽ അന്തരിച്ചു.
കൃതികൾ 
 1. ഉദ്യാനവിരുന്ന് 
 2. ബാലാകലേശം (നാടകം )
 3. പാവങ്ങളുടെ പാട്ട് 
 4. ശാകുന്തളം വഞ്ചിപ്പാട്ട്
 5. ലളിതോപഹാരം
 6. ജൂബിലി ഗാനങ്ങൾ 
 7. കാവ്യാപേടകം (കവിതകൾ )
 8. കൈരളീ കൌ തുകം (3 ഭാഗങ്ങളിലായി രചിച്ചു )   
 9. ജാതിക്കുമ്മി 
 10. എഡ്വേർഡ് വിജയം (നാടകം )
 11. ലങ്കാമർദ്ദനം 
 12. ധർമ്മകാഹളം 
 13. ബാലോദ്യാനം 
 14. കാളിയമർദ്ദനം 
 15. ദീനസ്വരം 
 16. ഭാഷാ ഭൈമീപരിണയം / ഭൈമീപരിണയം
 17. ധ്രുവചരിതം
 18. സംഗീത നൈഷധം / നൈഷധം
 19. സൗദാമിനി 
 20. പഞ്ചവടി 
 21. ആചാരഭുഷണം 
 22. ചിത്രലേഖ 
 23. ധീവരതരുണിയുടെ വിലാപം 
 24. അരയപ്രശസ്തി 
 25. ഉർവശി (വിവർത്തനം )
 26. ചിത്രലങ്കാരം
 27. രാജരാജപർവ്വം
 28. വിലാപഗീതം    

ഇവരെയും അടുത്തറിയാം
വായിക്കു... പി.എസ് .സി.റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടുക. 
Share it:

Renaissance

നവോത്ഥാന നായകന്മാർ

Post A Comment:

0 comments: