Navigation

LDC Examination Expected Questions - 104

LDC Classroom,LDC Operation Vijay,Thozhilvartha Harisree,thozhilvartha,thozhilveedhi,LDC Exam Special Questions,LDC Questions,PSC LDC Questions,kerala psc LDC Questions,LDC Expected Questions,psc LDC Expected Questions,keralapsc LDC Expected Questions,ldc Previous Questions,psc dc Previous Questions,kerala dc Previous Questions,ldc 2013 questions,LDC Study materials,LDC free Study materials,LDC Study materials download, LDC free Study materials download,PSC Expected Questions,Keralapsc Expected Questions,Kerala PSC Expected Questions,UPSC Expected Questions,SSC Expected Questions,Expected Questions for PSC Exams,Expected Questions for SSC,Expected Questions for RRB,LDC Examination Expected Questions
LDC Special Posts LDC Expected Questions LDC Questions LDC Old Questions LDC Special  LDC 2013 Questions LDC 2013-14 Expected Questions  LDC 2013-14 Questions 
----------------------------------
Killing Other People
----------------------------------
1. Killing a man/any person?
Answer :- Homicide
2. Killing a women ?
Answer :- Femicide
3. Killing an infant ?
Answer :-  Infanticide
4. Killing a fetus ?
Answer :- Aborticide


5. Killing old men ?
Answer :- Senicide
6.Killing a king ?
Answer :- Regicide
7. Killing a Lord/Master ?
Answer :- Hericide
8. Killing a Philosopher ?
Answer :- Philisophicide
9. Killing a Poet/Prophet ?
Answer :- Vaticide
10. Killing a Czar ?
Answer :- Czaricide


11. Killing a Bishop ?
Answer :- Episcopicide
12. Killing a Brahmin ?
Answer :- Brahmanicide
13. Killing a Modernist ?
Answer :- Modernicide
14. Killing a Guest / Host ?
Answer :- Hospiticide
15. Killing a Favorite ?
Answer :- Nepoticide
15. Killing a Friend ?
Answer :- Amicicide
16. Killing an Enemy ?
Answer :- Hosticide
17. Killing a Heretic ?
Answer :- Hereticide
18. Killing a Tyrant ?
Answer :- Tyrannicide

Share

Harikrishnan.N.M

Post A Comment:

0 comments:

Warning message
ഈ സൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഈ സൈറ്റിന്റെയോ അനുബന്ധ സൈറ്റുകളുടെയോ പേരിൽ പണം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും. ഈ സൈറ്റിനോ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സൈറ്റുകൾക്കോ ആ ഇടപാടുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെ പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിനെ അറിയിക്കുക. വിലാസം :- keralaapschelper@gmail.com or SMS me on 8547883412