Navigation

Driver HDV :- 118/2007 AND 119/2007

Driver HDV RANKLIST,PSC Driver HDV RANKLIST,KERALAPSC Driver HDV RANKLIST,KERALA PSC Driver HDV RANKLIST,

CATEGORY NUMBER : 118/2007 AND 119/2007
NAME OF POST : Driver HDV
DEPARTMENT : Excise
MODE OF SELECTION : DISTRICT
-->
-->

-->
  • THIRUVANANTHAPURAM DISTRICT
Ranked List is brought into force with effect from : 18/06/2012
Number of Candidates in Main List : - 30

  • PALAKKAD DISTRICT
Ranked List is brought into force with effect from : 02/07/2013
Number of Candidates in Main List : -  61


  • THRISSUR DISTRICT
Ranked List is brought into force with effect from : 02/07/2013
Number of Candidates in Main List : -  28


  • ERNAKULAM DISTRICT
Ranked List is brought into force with effect from : 02/07/2013
Number of Candidates in Main List : -  91


  • KOTTAYAM DISTRICT
Ranked List is brought into force with effect from : 02/07/2013
Number of Candidates in Main List : -  59


  • MALAPPURAM DISTRICT
Ranked List is brought into force with effect from : 08/07/2013
Number of Candidates in Main List : -  19
FREE E-Mail Alert

Share

Mashhari

Post A Comment:

Warning message
ഈ സൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഈ സൈറ്റിന്റെയോ അനുബന്ധ സൈറ്റുകളുടെയോ പേരിൽ പണം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും. ഈ സൈറ്റിനോ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സൈറ്റുകൾക്കോ ആ ഇടപാടുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെ പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിനെ അറിയിക്കുക. വിലാസം :- keralaapschelper@gmail.com or SMS me on 8547883412